SHEKAAF – Album

Shekaaf 

The Studio Album

Produced By Kiaman

Composed By Kiaman

Management & Compilation By Sogmad

Released 2013

__________

“Track list”

1.Berke

Ft. Miras, Fared & Parsa

2.Ezterab

3.Cinderella

4.Bi Hesab

Ft. Phoenix

5.Nazdik Sho

Lyric Bihesab:
پیاده زیر بارون بدون چتر /
تو آسمون نمیبینی یه دونه ابر /
تا گلو پرم من که مثل هر روز خوردم/
همرو جلوم میبینم نه پهلو خودم /
دیگه از سرم گذشته آب دریا /
کاش تو سیگار پول بود جای قطران /
زندگی همینه میاری آخراش کم /
اینجا شقایق هارو کندن آهن کاشتن /
فرشته کجایی که عشق تو حامی جاییه که تو بهشت خدام نیست /
بیا زود تر منتظرت موندم از بیرون دارم آتیش میگیرم /
اما توم نه سرد یخ بی احساس بمیرم باخودم میشم بی حساب /
اخم و اشک و این حسا وقتی بمیرم با خودم میشم بی حساب /
……………
X2
اره من تو دادگاه زندگی اعدامی شدم /
بالاخره جرعتشو پیدا میکنم/
عکسا حک میشن رو نگاتیو و رنگ /
من بالاخره جرعتشو پیدا میکنم مرد/

………………

قیدشو زدم اصلا بگذار بگن فلانی اورو بغل کرد مگه چی میشه هان /
در دیوارا آجری هیچکی دنبال آتو نیست/
صوت برتر صدا نفسامه همش /
که یادم میاره که با عقل یا منطق /
همه پلایی که پشت سرو نابود نکنم /
دست از زندگی آسون نبرم /
خانواده با نقاب دوست /
سدارشه دردا تو پادگان روح /
تصویرا مبهمن یه صدا از ته چاه /
میگه بلند شو تو مثل باد از سرجات/
ولی نمیتونم انگار یه کوه سواره روم/
که دوست نداره اون نه شونه خالی کنم/
هرشب همینم پس حساب بی حساب/
من یه انسان بی احساسم بی حصار/
………………….
X2
اره من تو دادگاه زندگی اعدامی شدم /
بالاخره جرعتشو پیدا میکنم/
عکسا حک میشن رو نگاتیو و رنگ /
من بالاخره جرعتشو پیدا میکنم مرد /

……………………

Lyric Cinderella:
دوباره دیدمش غریبه بود باهام زیر چشا کبود/
بدون جون پاها سردرگم بود نسخ کار /
انگار دنبال یه خونه میگشت بغل ماه /
داستانشو واسه هیچکی نمیداد توضیح /
زخماش کاری غیر قابل توصیف/
اون که دنبال توجیح بابای موجیش بود /
حالا دیگه نمیترسه حتی از پلیس/
چیزایی رو دیده که مردم پا فیلم دیدن/
توپ توپ که میشه مردا بازیش میدن /
شب و گشنه فردا راضیش میکرد /
تو اوج سرما یه تختو آتیش میزد /
زندگی کوه یخ ساخت ازش باخت همش /
همه چی و همه کس و حتی اونی که میگفت
همیشه باهاتم من و شد یه جسم بی روح آدمک /

………………..
X2
سیندرلا ازش چی میترسی/
چیو تو جیبات مخفی میکری /
دیگه آرزوهات زیر خاکستر نیست/
دونه دونه دود میشن و تو ساکت تری /

……………….

بدون هدف میکرد حرکت دوباره/
اگه نگهش میداشت بود بچش دوساله /
نگاه میکرد به چشم مقصر همرو /
آرومش میکرد اونو مخدر فقط و /
مخرب تر از بمب برای جامعش خب/
خلایق لایقن خلاف پاره وقت /
شغل پیشنهادی بود تو اولین اتو /
نداشت اصلا این شوقو ولی بازی شده بود باهاش/
نه راه پس داشت نه را پیش نمیدونست تو چاه بره با طناب کی /
داره نزدیک میشه به اول ماجرای فیلم /
خاطراتو میدید ولی با خطای دید/
که اشک میریخت مثل بارون بهاری /
یه کوله رو دوشش از خونه فراری /
بهش میگفتم بهم میرسیم هرچی شد /
همه چیشو پا عشق داد ولی چی فکر میکرد چی شد/

………………….
X2
سیندرلا ازش چی میترسی/
چیو تو جیبات مخفی میکری /
دیگه آرزوهات زیر خاکستر نیست/
دونه دونه دود میشن و تو ساکت تری /

………………..

همیشه لبخند رو لب بغض تو چشا /
سرشو به زور بابا برد تو کتاب/
هرروز بعد ازظهر میدیدم سر کوچه ها/
خب اون سنی نداشت میجنبید سروگوشش/
باز طوفان شد وای دوباره بابا فهمید /
امان از سگک کمربند امان از تهدید /
خونوادش تعقیبش میکردن و تحقیر /
زندگیش یه نواخت و سخت دنبال تغییر /
انگار آغوش من فقط اونو میکرد آروم /
مامانش پیش خدا بود
دخترش کدبانو شدنش آروزشه عین سیندرلا/
کفشاش پاره بود همه چی آره خوب بود /
تا یه روز پشت تلفن بهم گفت حاملس ازم
کار جامعس اصلا به من چه باشه زنگ نزن اون دیگه نداره این لبخندو/
خام سادگیش شد یا نگرانش بودن بیش از حد چون؟ شاید /

Lyric Ezterab:
باتو ساده شدم بزرگ ترین کسر بودم/
مثل خورشید میتابیدی تو منظومم /
میشدی شبنم منم میشدم کفشدوزک /
نداشتم تحمل یک لحظه قهر بودن/
یه ذره فرق تو من نمیبینی شمع بودم توی دلت خاموشم کردی وقتی برق اومد با زرقش /
چشاتو باز زدش دنبال پاد زهرش میگردم همه جا رو این چند روزم /
میدیدمت وقتی نمیدیدی منو همیشه دوست داشتم رو دستم بنویسی نرو /
به همه شک داری به منم بد بینی اول چشاتو عمل کن بعد بینیت/
به همه رنگ میدی ولی خودت سیاه سیاهی /
لبامو میجو ام داری با کی دست میدی /
تو نمودار رابطه نبود ایراد زیادی /
کسی نمیبینه باطنتو پول نباشه فسخ میشی /

…………………
X2
برو از پیشم عاشقانه هاتو بخون برا اون هنوز نخوابیدم از دیشب /
برو از پیشش عاشقونه هاتو بخون برا من هنوز نخوابیده مستیمه/

……………….

عهد کرده بودم از یاد ببرمت/
تو مسافری و سیلی باد به بدنت/
تو اون مسیری که میرفتی جای پای من نبود/
جاده های تو شکوفه جاده های من خزون /
این هفته های لعنتی هر روزش شباش بلندترن/ زمین جای کوچیکیه من رو هوا معلقم /
غروب و دوست ندارم از طلوع فراریم/
دقیقا مثل عاشقی که از دروغ فرار میکرد/
خم میشن این دوخط موازی نه/
دیگه این پل ها شکست نمونده حرفی دیگه نکن سوال پیچم /
هیچ سوالی نیست کمک به خماریم نه /
اون حقیقت و ندید دنبال رویا میگشت /
جای من نیست جایی که تو باشی/
خوابی بیدار بودی کاشکی منی نمیبینی/
وقتی پاشی گره های کوره دلم واشین اچین ماچین واچین /
قلبم با تیر پاچید حالا چی؟ /

……………..
X2
برو از پیشم عاشقانه هاتو بخون برا اون هنوز نخوابیدم از دیشب /
برو از پیشش عاشقونه هاتو بخون برا من هنوز نخوابیده مستیمه/

…………….

صبح بخیر هنوز خوابی یا حواست نیست /
تو آسمون دلت هنوز هوا ست نیست /
غروبا آفتابه میشه روزا نیمه ابری /
این بازی نود روز بود تو باختی نیمه قبلی /
حالا به قدری دیوونمی کردی طلوع با علاقه /
تازه اینم اگه از اون دروغا نباشه /
زانو بزن جلوش بگو دوسش داری /
بگو رو گونه هات مونده جای بوسش خالی/
باهرکی میخواد باشه باشه فقط تو دوستش باشی /
چطور فراموش کنه احساسی که به دوسش داشتی /
نمیدونم قبولت کنم یا مردودت کنم /
اصلا میتونم بازم بشونمت پلوی خودم لعنتی /
تازه شسته بودم خاطراته تو /
بگذار با روزا کهنه تر بشه خاطرات گم/
شب خوش امید نمیتونه با اضطراب بخوابه/
نفهمیدم این دل نوشت از رو انتقامه یا عشق /

Lyric Nazdik sho:
بیشتر میشه اعتیادت /
تواین دنیا هرچی میبینی به ریاله/
واسه حفظ عشقم به پول احتیاجه /
کشتیات غرق شدن تو جوب رفیق اره/
به سیگارت یه پک دیگه بزن غلیظ تر /
به خیالش یه دوره میشه به من نزدیک تر /
ولی قافل از اینکه تو خوابه عمیقه و دوست داره زود بشه خیلی بارش هه /
بدبختی پشت سر هم /
گل پسر شهر و تهران ازش ساخت یه گرگ نر لش/
که فقط رپ به گوشش عادت داشت /
میدید که میمیرن باور هاش /
مجرمه واسه ی سلیقش واسه اینکه دوست داره افشا بشه حقیقت /
چهار فصل طبیعته دلش زرده و سبزی براش حکم غنیمت /

……………..
X2
نزدیک شو به حرف به من قلب رپ
داری دور میشی نزدیک شو
بستس جلوت شب نگذشته صبح شد تسلیم شو

………………

میگی دور میشم ازت با هر قدمت /
مگه فاصله صدام باتو چند وجبه /
من بدون ترس مسیرو هر روز میرم/
وقتی امثال تو تو جاده معکوس میدن /
ساعتها خودتو میکنی تو اتاقت حبس/
وقتی تنها میشی میای سراغ من /
بدم میاد آره خودمم از رپ /
وقتی بچه خوشگلا هم هنرمندن/
ما واحد مثل خدا جالب مثل رمان حرفا میکنه مثل
کاوه فلز و آب /
من بغلم حداقل چند نفر برندن /
توچی هنوز پی دور زدن/
منم آینه مثل شما
از تو جیبای یه عده بوی نفت میاد اورانیوم غنی تر از مغز جووناست و /
حالا خون ما دودی تو خونت رنگی داش /
واس همون یه نخ سیگارم پولت کم میاد اره/

………………
X2
نزدیک شو به حرف به من قلبه رپ /
داری دورش میشی نزدیک شو داری دور میشی /
نزدیک شو بستس جلوت شب نگذشته صبح شد تسلیم شو /

………………